Bildeserie:


1778Larkollen_kirke_08.jpg 1779Larkollen_kirke_13.jpg 1780Larkollen_kirke_16.jpg 1781Larkollen_kirke_19.jpg 1782Larkollen_kirke_22.jpg
 

Larkollen kirke

Navnet var Larkollen kapell fram til ny kirkelov i 1997. Nedenstående tekst er sakset fra en brosjyre laget av Larkollboere som er glade i sitt kirkebygg.

 

Adresse: Larkollvn. 740, 1560 Larkollen

 

Kartlink til kirken

 

Kirken er bygget av midler samlet inn av Larkollens beboere - og innviet 10. november 1890. Fylkesskolebestyrer M.B.S. Tvedt - skrev ved en bestemt anledning i Larkollen - en versivisert tale hvor det stod følgende: "Når folket i Larkollen sagaen forteller, til Rygge til høymesse gikk de benkedes nederst ved døren den melder, men folket de likte ei riktig den skikk. De bygde et bedehus - tok det til kirke hvor - folket kunne sitte i høitid og ro og bede om signing for hjem og for virke og hente seg næring, for lengtende tro!"

I 1892 ble bedehusets første styre valgt og som bestod av: styrmann H. Eriksen, toloppsynsmann H. Henriksen, lærer 0.B. Pedersen og gårdbruker Helge Støtvig. Det ble holdt gudstjenester en gang i måneden, og oppbyggelige møter etter behov. Til inntekt for driften ble det holdt basarer med stor tilslutning, - hele kretsen var med. Statsråd Thorne, Evje herregård skjenket i 1908 en klokke til bedehuset - og tårnet ble bygget og overtatt av styret samme år. Fra nu av brukes betegnelsen kapell.

 

I 1918 forærte konsul Anton B. Nilsen en ny altertavle til kapellet og som er malt av en venn av konsulen, kunstmaler Arnold Thornam. Motivet er en badegjest og en fisker fra Larkollen sammen i bønn til Kristus. Koret som var for lite måtte bygges om - og hele omkostningen ble betalt av konsulen. Barkskibet i taket er laget av Nils Vitnæs, som han forærte til kapellet. Det kom ofte inn pengegaver og fra 1923 ble de fleste beløp øremerket til nytt orgel. Islandsmoen som dengang var organist i Moss ble kontaktet. Han fomidlet kjøpet og orgelet fullt oppsatt for 6300 kr. Det ble innviet med en musikkandakt i kapellet hvor Islandsmoen medvirket. I alle år har 2. juledag vært fast offerdag til kapellets driftsutgifter, men maling og - oppusning ble dekket ved gaver, basarer og enkelte bidrag. I 1950 fikk de for første gang hjelp av Rygge kommune. Opp gjennom årene har det vært flere som har gitt gaver til kapellet, bl.a. kan vi nevne noen av disse: Teppet i alterringen som er vevet av Solveig Støvig. Gulvløperen er en gave fra Solveig og E. Frode Syvertsen. Svanhild Lauvstad har gitt de to fine billedvevteppene som henger i kapellet og som forestiller "De hellige tre konger", samt den fine alterduken. Stolaene som brukes av prestene til de forskjellige årstider, er også laget av Svanhild Lauvstad. Gyldenlærstolene i kapellet ble innkjøpt ved en testamentarisk gave fra Sofie og Hans Roer. Særkalkene er gitt til kapellet av Larkollen Vel. Offerskålen er skjenket av Larkollen Husmorlag. I 1958 overtok kommunen utgiftene til kirketjener og en ny hjelpeprest. De organister som har spilt i kapellet fra de første år til idag er: Lærer Busæt, lærer Wådeland, Lovise Mohr i 25 år og Eli Amundrød som virket i orgniststillingen i hele 47 år, til Per Kristian Amundrød overtok stillingen i 1987 Fra 1967 overtar kommunen alle utgifter til drift og vedlikehold. Orgelet som var kjøpt inn i 1923 var stadig blitt dårligere de siste år, og det ble stor glede i menigheten da et nytt, helmekanisk orgel ble innkjøpt i 1971. I 1973 ble for første gang Larkollens unge konfirmert i kapellet. Før det store interiørarbeidet i 1984 fikk vi montert en teleslynge som vi håpet ville bli til stor hjelp for de hørselsvekkede. Vi er også takknemlig for en gave vi fikk fra givertjenesten i Larkollen, et piano som lenge hadde stått på ønskelisten. Et nytt restaureringsarbeide tok altså til i 1984, da ble vegger og tak i koret og kirkeskibet kledd med bord av furu og gran. Vakre lysekroner i polert messing er montert og tar seg godt ut i interiøret. Larkollen kapell er holdt i god stand. Utviklingen har ført med seg at mange innflyttere har bosatt seg i Larkollen. Det samlende punkt for hele kretsen som kapellet var - er det dessverre ikke lenger, men det har en stor plass i hjertene. Her blir stadig flere som har barnedåp og flere som blir viet.

Tredje hver søndag når orgelet klinger,
og lovsangen stiger fra bankende bryst
da dypeste lengsler mot høiden sig svinger,
til Ham som er losen på evighets-kyst!

 

Kirken har ca 150 sitteplasser, og i løpet av vinteren 1999-2000 ble benkene skiftet ut med stoler. I løpet av februar/mars i 2002 ble kirken restaurert innvendig, gulvene ble slipt og oljet, og ny løper kom på plass.