Bildeserie:


1763Ekholt_kirke_01.jpg 1764Ekholt_kirke_02.jpg 1765Ekholt_kirke_03.jpg 1775Ekholt_kirke_08.jpg 1776Ekholt_kirke_12.jpg 1777Ekholt_kirke_13.jpg
 

EKHOLT KIRKE

Kartlink til kirken

 

 

Adresse: Skogvn. 24, 1570 Dilling

 

HISTORIKK

 

Lokalbefolkningen arbeidet med kirkesaken i ca. 20 år før Ekholt kirke ble en realitet. Betydelige beløp ble samlet inn, spesielt av kirkeringene i distriktet.

 

 

23.11.1960 ble Ekholt kapellkomite konstituert med Kåre Nordengen som formann, Karin Arnt-Jensen kasserer, Helge Feen sekretær, Ole Nyhus og Ove Thorkildsen styremedlemmer. Det ble lang vei å gå før det ble bygget kirke på Ekholt. De som arbeidet med prosjektet møtte mange hindringer underveis. I desember 1975 bevilget kommunestyret et beløp til et forprosjekt,og i juni -79 ble det gjort vedtak om byggestart.

 

Det ble avsatt en ca. 13 da tomt ved siden av "Hadeland". Det skulle bygges en arbeidskirke . I første rekke skulle kirken dekke behovet for beboerne på Ekholt og Øreåsen, ca. 6000, men også gi mulighet for mange aktiviteter for hele Rygge menighet.

 

Grunnsteinen ble lagt ned 13. april 1980 av prost Karsten Andresen, assistert av formann i Ekholt menighetsutvalg, Sven Hovden. Til stede var også sokneprest Haakon Fløistad, res. kap. Terje Talseth Gundersen og naturligvis mange andre fra menigheten. Kobberskrinet ble murt inn i gulvet i Ekholt kirke. Skrinet inneholdt en historikk over kirkesaken fram til 13.4.1980, Bibel, Landstads reviderte salmebok, Salmer 1973, dagens mynter, de to siste nummer av Varna og ett sett byggetegninger. I sin tale hilste prosten på vegne av biskopen med et ord fra 1. Peters brev 2.4, "Kom til ham som er den levende stein, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel. Bli et hellig presteskap og bær fram åndelig offer som Gud tar imot ved Jesus Kristus. "

 

 

Arkitekt var Harald Hille. Kirken er bygget av rød teglsten. Pga. økonomien ble det lenge diskutert om underetasjen skulle utgraves samtidig. Dette ville bli vesentlig rimeligere enn om dette skulle gjøres på et senere tidspunkt. Behovet for rom i underetasjen var klart til stede. Sokneprest Fløistad gikk sterkt inn for å få underetasjen med i samme byggetrinn, og dette ble gjennomført (1981-83). Det ble gjort stor frivillig dugnadsinnsats.

 

4. søndag i advent, 21. desember 1980 ble kirken innviet og tatt i bruk. Dette var en stor dag for Rygge menighet. Bortsett fra at menighetshuset i Larkollen i 1890 fikk kapellstatus hadde det ikke vært bygget kirke i Rygge på 850 år. Ved innvielsen medvirket bl.a.:

 

 

Biskop Gunnar Lislerud.

Prost Helge Feen.

Sokneprest Haakon Fløistad

Residerende kapellan Terje Talseth Gundersen

Organist Trond Egil Oftung.

Ordfører Ulf Knudsen

Rådmann Ole Nyhus

 

Ekholt kirke har totalt 300 sitteplasser. I tillegg er det en stor og en liten menighetssal, 2 peisestuer, 2 kjøkken og kontorer, og det er heis.

 

Klokketårnet ble satt opp samtidig med kirken. Klokkene er knyttet til automatisk, elektrisk ringeanlegg . De to klokkene er levert av O. Olsen & Søn.s klokkestøperi, Nauen ved Tønsberg. Den minste klokken er 145 kg. og har en diameter på 630 mm. Tonen er "e". Den bærer Kristus-monogrammet med de greske bokstavene X=chi og P=ro, alfa og omega. På den andre siden står "Kristus er Herre". Den største klokken er på 240 kg" har diameter 750 mm, tone "cis",og har symbolene for tro, håp og kjærlighet. På den andre siden står "Gud er kjærlighet".

 

 

Altertavlen er laget av Terje Grøstad og har motivet "Den seirende Kristus". Alteret, alterringen, prekestolen og døpefonten er laget av Brinchmanns Møbel og Innredning A/S, Rygge.

 

Messehakel og stola i liturgiske farger, hvit, grønn og fiolett, er sydd av tykt linstoff brodert med korssting. De er laget av Inga Wiborg og ble gitt til Ekholt kirke i forbindelse med innvielsen av kirken i 1980.

 

De vevde teppene ved inngangen er laget av Gerd Birgit Gjølberg. Det første har motiv fra 2. Mosebok 3.2 « Med ett fikk han se at busken stod i lys lue, men den brandt ikke opp». Det andre teppet ,fra Salme 136, vers 8: «...solen til å råde om dagen. Evig varer hans miskunn .» Det tredje: fra Matteus 13, 23: «Men den som ble sådd i den gode jord, er en som hører ordet og forstår det.»

 

Orgelet er levert av Ryde & Berg Orgelbyggeri på Gressvik. Orgelet har 18 stemmer og ble innviet i julen 1990. Instrumentet kostet ca. 1,3 mill kr. 1/3 av summen ble samlet inn i menigheten, mens kommunen bekostet 2/3. I forbindelse med at orgelet kom på plass ble det lagt tregulv i kirkerommet.

 

Korsmerket i varmforsinket stål ble satt opp på kirkens tak i 1985. Heisen mellom etasjene ble installert i 1986. Også til denne ble det gitt store gaver fra enkeltpersoner i menigheten.

Takket være det frivillige menighetsarbeidet i lokalmiljøet, ikke minst gjennom Ekholt menighetsutvalgs og kirkeringenes virksomhet, har mange aktiviteter og mye praktisk utstyr funnet sin plass i kirken.